- Производи > Реверте

Терминот „Oxobiodegradibility“ е составен од два збора, оксидација и биоразградливост. Јасно го дефинира процесот во два чекори во овој случај од страна на Reverte® адитивот, за разградување на полимерниот ланец за да го направи биоразградлив за животната средина, кога на еден искористен предмет ќе му заврши животниот век.