- Produkte > Reverte

Termini "Oxobiodegradibility" është i përbërë nga dy fjalë, oksidim dhe biodegradimi. Përcakton qartë procesin në dy hap në këtë rast nga aditivëve Reverte®, për dekompozim i zinxhirit polimer për të bërë biodegradble për mjedisin jetësor, kur një artikulli të përdorur do t’i përfundojë jetën.