- Производи > Мастербач

PLASTIKA KRITIS“ е компанија која е една од водечките производители во Грција и меѓу најголемите производители во Европа на мастербач. Сите фабрики ја делат истата технологија, „know-how“, стандарди за квалитет, финансиски ресурси, спектар на производи и нови остварувања кои припаѓаат во групата „GLOBAL COLORS“, која и служи на индустријата за пластика со високо квалитетни бои и адитиви.