- Produkte > Mastebatch

PLASTIKA KRITIS“ është një kompani që është një nga prodhuesit kryesorë në Greqi dhe në mesin e prodhuesve të mëdhenj në Evropë masterbaç. Të gjitha bimët ndajnë të njëjtën teknologji, "know-how", standardet e cilësisë, burime financiare, spektër i produkteve dhe puna të reja që i përkasin grupit " GLOBAL COLORS", e cila i shërben industrisë plastike me ngjyra me cilësi të lartë dhe aditivëve.