- Produkte > Strech petë

Petë dore streç


Lloj Trashësi Gjerësi standard Peshë e listës Lista në një kuti Ngjyra
MH 23 my 500 mm 2,5 kg
3,0 kg
3,5 kg
5,0 kg
6 Transparente

Petë mekanike streç


Lloj Trashësi Gjerësi standard Peshë e listës Ngjyra
ms 12-40 my 500 mm 16 kg Transparente